องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
หัวข้อ :  
เนื้อหา :  
ผู้ส่ง :  
อักขระ :  
 


องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-611022 โทรสาร. 043-611022
Copyright @ 2016 www.prathad.go.th, All rights reserved.