อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คำสั่งแต่งตั้งผู้วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 4 ก.ค. 2565 117
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 28 เม.ย. 2565 118
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 28 เม.ย. 2565 128
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการ้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 12 เม.ย. 2565 158
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11 เม.ย. 2565 136
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 11 เม.ย. 2565 143
การบรรจุและการแต่งตั้ง 11 เม.ย. 2565 129
การพัฒนาบุคลากร 11 เม.ย. 2565 98
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 11 เม.ย. 2565 96
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 11 เม.ย. 2565 83
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2565 (รอบ 6 เดือน) 11 เม.ย. 2565 95
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 11 เม.ย. 2565 83
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2565) 11 เม.ย. 2565 90
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564 7 เม.ย. 2565 89
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 7 เม.ย. 2565 88
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 7 เม.ย. 2565 84
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 4 เม.ย. 2565 107
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 4 เม.ย. 2565 103
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 4 เม.ย. 2565 96
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานกิจการสภา ฯ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 4 เม.ย. 2565 90
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ต (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 4 เม.ย. 2565 94
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน แรก) 4 เม.ย. 2565 118
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4 เม.ย. 2565 86
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 4 เม.ย. 2565 109
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 4 เม.ย. 2565 108
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 เม.ย. 2565 108
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) 1 เม.ย. 2565 85
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองคลัง) 1 เม.ย. 2565 107
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) 1 เม.ย. 2565 103
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 เม.ย. 2565 103