อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สขร.ต.ค.65   17 พ.ย. 2565 14
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.ย.2565   18 ต.ค. 2565 19
การจัดหาพัสดุประจำเดือน สค.2565   18 ต.ค. 2565 19
สขร.มิ.ย.2565   18 ก.ค. 2565 43
สขร.พ.ค.2565   17 มิ.ย. 2565 36
สขร.เม.ย.2565   20 พ.ค. 2565 63
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.พ.2565   15 มี.ค. 2565 75
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ม.ค.2565   17 ก.พ. 2565 101
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ธ.ค.2564   23 ธ.ค. 2564 74
การจัดหาพัสดุประจำเดือน พ.ย.2564   19 พ.ย. 2564 80
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ต.ค.2564   21 ต.ค. 2564 58