อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   7 ก.ค. 2563 108