รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   7 ก.ค. 63 30