องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-501523 www.prathad.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

ผู้นำชุมชน

 


​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000007
วานนี้ 000008
เดือนนี้ 000188
เดือนก่อน 000237
ปีนี้ 003379
ปีก่อน 003161
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  - 10 พ.ย. 64(ดู 7) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากการระบาดของโรคสัตว์ โรคลัมปี สกิน (lumpy skin diseasep - 17 ส.ค. 64(ดู 36) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7,8 - 27 ก.ค. 64(ดู 30) 
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงผู้ประกอบการร้านค้า - 2 มิ.ย. 64(ดู 45) 
  พายุวันนี้ - 14 พ.ค. 64(ดู 59) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6  - 13 พ.ค. 64(ดู 52) 
  การสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 29 เม.ย. 64(ดู 72) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564 - 20 ต.ค. 64(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนยาง ไปหมู่ที่ 4 บ้านดอนวิเวก โดยวิธีคัดเลือก - 4 ต.ค. 64(ดู 17) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 ก.ย. 64(ดู 28) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 7 ก.ย. 64(ดู 27) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 1 ก.ย. 64(ดู 25) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก้านเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 ส.ค. 64(ดู 24) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 - 7 ก.ค. 64(ดู 41) 

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 79)

นายณรงค์ศักดิ์ ลือยงวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างพร้อมตรวจสอบความถูกต้องในการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 เมษายน 2564 (ดู 64)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู 208)

แนะนำวิธีและขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560 (ดู 262)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : [5 พ.ค. 64]
  สถิติ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน : [3 พ.ค. 64]
  คู่มือประชาชน : [3 พ.ค. 64]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ สำนักปลัด) : [3 พ.ค. 64]
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต : [3 พ.ค. 64]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ (กองคลัง) : [3 พ.ค. 64]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุตริต (สำนักปลัด) : [3 พ.ค. 64]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (กองคลัง) : [3 พ.ค. 64]
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ : [22 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร