องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-501523 www.prathad.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

ผู้นำชุมชน

 


​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00020
วานนี้ 00016
เดือนนี้ 00357
เดือนก่อน 00266
ปีนี้ 02724
ปีก่อน 03879
  • ประกาศองค์การบริหาร.
  • คำสั่งองค์การบริหาร.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ - 11 ส.ค. 2566(ดู 26) 
  จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังปากบุ่ง หมู่ที่ ๑ - 11 ส.ค. 2566(ดู 29) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564 - 20 ต.ค. 2564(ดู 325) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนยาง ไปหมู่ที่ 4 บ้านดอนวิเวก โดยวิธีคัดเลือก - 4 ต.ค. 2564(ดู 340) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 ก.ย. 2564(ดู 318) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 7 ก.ย. 2564(ดู 354) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 1 ก.ย. 2564(ดู 323) 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต ชนิดครึ่งซีกพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ ๗ - 15 ส.ค. 2566(ดู 31) 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต ชนิดครึ่งซีกพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ ๗ - 15 ส.ค. 2566(ดู 22) 
  โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวิเวก - 8 ส.ค. 2566(ดู 20) 
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง ม.2 - 7 ส.ค. 2566(ดู 23) 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยาง ม.2 ไป บ้านดอนสำราญเหนือ ม.6 - 19 ก.พ. 2564(ดู 36) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยาง ม.2ไปม.4 - 21 ส.ค. 2563(ดู 33) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.3และม.4 - 30 พ.ค. 2562(ดู 34) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13
  จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเตรียมความพร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ LTAX ONLINE ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-05
  ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-08-31
  ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-08-30
  ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-08-30
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-08-22
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ (พช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-08-22

ภาพกิจกรรม

อบต.พระธาตุ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู 209)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 367)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู 443)

แนะนำวิธีและขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560 (ดู 543)

ดาวน์โหลดใหม่

  สขร.ส.ค.66 : [4 ก.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 : [7 ส.ค. 2566]
  การจัดหาพัสดุประจำเดือนมิ.ย.2566 : [7 ก.ค. 2566]
  การจัดหาพัสดุประจำเดือน พ.ค.2566 : [16 มิ.ย. 2566]
  การจัดหาพัสดุประจำเดือน เมษายน 66 : [8 พ.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงาน 2566 รอบ 6 เดือน : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 : [24 เม.ย. 2566]
  รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 : [24 เม.ย. 2566]
  สขร.มี.ค65 : [17 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร