องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-501523 www.prathad.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

ผู้นำชุมชน

 


​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00004
วานนี้ 00008
เดือนนี้ 00141
เดือนก่อน 00353
ปีนี้ 02026
ปีก่อน 04283
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่ง
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2566 - 5 ม.ค. 2567(ดู 191) 
  สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2566 - 5 ม.ค. 2567(ดู 183) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ - 11 ส.ค. 2566(ดู 294) 
  จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังปากบุ่ง หมู่ที่ ๑ - 11 ส.ค. 2566(ดู 355) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564 - 20 ต.ค. 2564(ดู 566) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนยาง ไปหมู่ที่ 4 บ้านดอนวิเวก โดยวิธีคัดเลือก - 4 ต.ค. 2564(ดู 590) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 ก.ย. 2564(ดู 569) 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต ชนิดครึ่งซีกพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ ๗ - 15 ส.ค. 2566(ดู 313) 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต ชนิดครึ่งซีกพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ ๗ - 15 ส.ค. 2566(ดู 296) 
  โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวิเวก - 8 ส.ค. 2566(ดู 289) 
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง ม.2 - 7 ส.ค. 2566(ดู 303) 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยาง ม.2 ไป บ้านดอนสำราญเหนือ ม.6 - 19 ก.พ. 2564(ดู 241) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยาง ม.2ไปม.4 - 21 ส.ค. 2563(ดู 238) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.3และม.4 - 30 พ.ค. 2562(ดู 252) 

ภาพกิจกรรม

ธนาคารขยะ (ดู 41)

อบต.พระธาตุ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู 467)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู 656)

แนะนำวิธีและขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560 (ดู 789)

ดาวน์โหลดใหม่

  เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2567 : [16 พ.ค. 2567]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 : [7 พ.ค. 2567]
  สรุป สขร.เดือน เมษายน 2567 : [3 พ.ค. 2567]
  ติดตามและประเมินผลแผนฯ งปม.2567 (รอบแรก) : [26 เม.ย. 2567]
  แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 : [24 เม.ย. 2567]
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ : [19 เม.ย. 2567]
  ประกาศรายไตรมาส 2ปี67 : [19 เม.ย. 2567]
  สรุป สขร.เดือน มีนาคม 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  สรุป สขร.เดือน กุมภาพันธ์ 2567 : [6 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร