องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน  ธันวาคม  2561   ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.    ณ     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ..... วันที่ 11 ธ.ค. 61 (ดูู 55)

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561    ณ   วัดบ้านดอนวิเวก  หมู่ 4  ตำบลพระธาตุ  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ... วันที่ 5 ธ.ค. 61 (ดูู 32)

โครงการอำเชียงขวัญ เยี่ยมเยียนประชาชน

โครงการอำเชียงขวัญ เยี่ยมเยียนประชาชน  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562    ณ   วัดบ้านดอนสำราญใต้  หมู่ 7  ตำบลพระธาตุ  อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ... วันที่ 21 พ.ย. 61 (ดูู 61)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2561   ในวันที่ 11  พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น.     ณ    ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ  -  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  จัง..... วันที่ 11 พ.ย. 61 (ดูู 34)

กิจกรรมพิธีวันปิยมหาราช

กิจกรรมพิธีวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ)  ... วันที่ 23 ต.ค. 61 (ดูู 79)

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวันที่  13 ตุลาคม 2561 ... วันที่ 14 ต.ค. 61 (ดูู 122)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน ตุลาคม 2561

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน  ตุลาคม  2561   ในวันที่ 11  ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น.     ณ    ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ... วันที่ 11 ต.ค. 61 (ดูู 46)

ทอดเทียนโฮมวัดบ้านดอนวิเวก

ทอดเทียนโฮมวัดบ้านดอนวิเวก  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา  10.00 น. ... วันที่ 11 ต.ค. 61 (ดูู 92)

จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพระธาตุ

จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพระธาตุ  วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น     ณ     ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ... วันที่ 26 ก.ย. 61 (ดูู 76)

โครงการอบรมจัดตั้ง อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  จัดโครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 ... วันที่ 19 ก.ย. 61 (ดูู 58)

อบรมการประหยัดพลังงาน

อบรมการประหยัดพลังงาน  วันที่ 19 กันยายน 2561  เวลา  09.30 น.   ณ    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ... วันที่ 19 ก.ย. 61 (ดูู 62)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน กันยายน 2561

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน  กันยายน  2561   ในวันที่ 18  กันยายน  2561 เวลา 09.00 น.     ณ    ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ... วันที่ 18 ก.ย. 61 (ดูู 63)

ร่วมกิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมกิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดร้อยเอ็ด  วันที่  29 สิงหาคม 2561 ... วันที่ 29 ส.ค. 61 (ดูู 63)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ... วันที่ 12 ส.ค. 61 (ดูู 60)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ” ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ” ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใ..... วันที่ 12 ส.ค. 61 (ดูู 69)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน สิงหาคม 2561

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน  สิงหาคม 2561   ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.    ณ     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็..... วันที่ 11 ส.ค. 61 (ดูู 150)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุร่วมกับอำเภอเชียงขวัญในการตรวจหาสารเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุร่วมกับอำเภอเชียงขวัญในการตรวจหาสารเสพติด  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561    ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ... วันที่ 10 ส.ค. 61 (ดูู 62)

โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุร่วมกับอำเภอเชียงขวัญ จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... วันที่ 2 ส.ค. 61 (ดูู 72)

โครงการอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประเภททบทวน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... วันที่ 2 ส.ค. 61 (ดูู 160)

โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... วันที่ 2 ส.ค. 61 (ดูู 76)