องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดือน มีนาคม 2562 ... วันที่ 11 มิ.ย. 62 (ดูู 114)

แห่กัณหลอน ประเพณีงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 2562 วันที่ 10 มี.ค.62

แห่กัณหลอน ประเพณีงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 2562 วันที่ 10 มี.ค.62 ... วันที่ 10 มี.ค. 62 (ดูู 151)

กิจกรรมประเพณีบุญคูณลานอำเภอเชียงขวัญ ประจำปี 2562

กิจกรรมประเพณีบุญคูณลานอำเภอเชียงขวัญ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 21 - 23  ก.พ. 2562  ... วันที่ 24 ก.พ. 62 (ดูู 358)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2562   วันที่ 11 ก.พ. 2562  ... วันที่ 11 ก.พ. 62 (ดูู 141)

งานกีฬาประเพณี อำเภอเชียงขวัญ ประจำปี 2562

งานกีฬาประเพณี อำเภอเชียงขวัญ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.62 - 1 ก.พ.62  ... วันที่ 3 ก.พ. 62 (ดูู 301)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  เดือน มกราคม 2562   วันที่ 28 มกราคม 2562 ... วันที่ 28 ม.ค. 62 (ดูู 194)

ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  วันที่ 17 มกราคม 2562   ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ... วันที่ 17 ม.ค. 62 (ดูู 112)

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมงานกีฬา ประจำปี 2562

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมงานกีฬา ประจำปี 2562  วันที่ 17 มกราคม 2562 ... วันที่ 17 ม.ค. 62 (ดูู 83)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  วันที่ 12 มกราคม 2562 ... วันที่ 12 ม.ค. 62 (ดูู 176)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน  ธันวาคม  2561   ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.    ณ     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ..... วันที่ 11 ธ.ค. 61 (ดูู 266)

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561    ณ   วัดบ้านดอนวิเวก  หมู่ 4  ตำบลพระธาตุ  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ... วันที่ 5 ธ.ค. 61 (ดูู 187)

โครงการอำเภอเชียงขวัญ เยี่ยมเยียนประชาชน

โครงการอำเภอเชียงขวัญ เยี่ยมเยียนประชาชน  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562    ณ   วัดบ้านดอนสำราญใต้  หมู่ 7  ตำบลพระธาตุ  อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ... วันที่ 21 พ.ย. 61 (ดูู 329)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2561   ในวันที่ 11  พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น.     ณ    ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ  -  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  จัง..... วันที่ 11 พ.ย. 61 (ดูู 185)

กิจกรรมพิธีวันปิยมหาราช

กิจกรรมพิธีวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ)  ... วันที่ 23 ต.ค. 61 (ดูู 351)

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวันที่  13 ตุลาคม 2561 ... วันที่ 14 ต.ค. 61 (ดูู 400)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน ตุลาคม 2561

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน  ตุลาคม  2561   ในวันที่ 11  ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น.     ณ    ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ... วันที่ 11 ต.ค. 61 (ดูู 147)

ทอดเทียนโฮมวัดบ้านดอนวิเวก

ทอดเทียนโฮมวัดบ้านดอนวิเวก  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา  10.00 น. ... วันที่ 11 ต.ค. 61 (ดูู 410)

จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพระธาตุ

จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพระธาตุ  วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น     ณ     ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ... วันที่ 26 ก.ย. 61 (ดูู 228)

โครงการอบรมจัดตั้ง อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  จัดโครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 ... วันที่ 19 ก.ย. 61 (ดูู 169)

อบรมการประหยัดพลังงาน

อบรมการประหยัดพลังงาน  วันที่ 19 กันยายน 2561  เวลา  09.30 น.   ณ    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ... วันที่ 19 ก.ย. 61 (ดูู 230)