อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 1 ส.ค. 2565 82
การตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 2 มี.ค. 2565 135