ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 9

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
สถิติ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน   3 พ.ค. 64 62
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต   3 พ.ค. 64 49