อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 7

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   5 พ.ค. 2564 186
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   5 เม.ย. 2564 81