นายณรงค์ศักดิ์ ลือยงวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างพร้อมตรวจสอบความถูกต้องในการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 เมษายน 2564


ออนไลน์ : 10

Gallery :: นายณรงค์ศักดิ์ ลือยงวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างพร้อมตรวจสอบความถูกต้องในการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์  ลือยงวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างพร้อมตรวจสอบความถูกต้องในการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด  ในวันที่  30 เมษายน 2564
 
 
วันที่ : 30 เมษายน 64   View : 65