การสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: การสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอัมพร โขงจำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ผอ.โรงเรียนตำบลพระธาตุ ผู้นำท้องที่ ได้ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดย ได้เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อต่อต้านการทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวเป็นอย่างสูง


โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 29 เมษายน 64   View : 73
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :