ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6  ประกาศ   ณ   วันที่  13  พฤษภาคม 2564
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 13 พฤษภาคม 64   View : 53
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :