ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7,8


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7,8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7,8  ประกาศ  ณ  วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 27 กรกฎาคม 64   View : 31
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :