ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากการระบาดของโรคสัตว์ โรคลัมปี สกิน (lumpy skin diseasep


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากการระบาดของโรคสัตว์ โรคลัมปี สกิน (lumpy skin diseasep

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากการระบาดของโรคสัตว์ โรคลัมปี สกิน (lumpy skin diseasep  ประกาศ  ณ  วันที่ 17 สิงหาคม  2564

เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 17 สิงหาคม 64   View : 37
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :