อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว : องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม