อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

ธนาคารขยะ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   ... วันที่ 14 มี.ค. 2567 (ดูู 41)

อบต.พระธาตุ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   ... วันที่ 17 ก.พ. 2565 (ดูู 467)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 30 เม.ย. 2564 (ดูู 594)

นายณรงค์ศักดิ์ ลือยงวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างพร้อมตรวจสอบความถูกต้องในการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 เมษายน 2564

นายณรงค์ศักดิ์  ลือยงวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างพร้อมตรวจสอบความถูกต้องในการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด  ในวันที่  30 เมษายน 2564    ... วันที่ 30 เม.ย. 2564 (ดูู 485)

การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน ราย นางจง สัตนาโค และนายจันศรี วิชาพล  หมู่ ๕ ตำบลพระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔   ... วันที่ 19 เม.ย. 2564 (ดูู 256)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพในการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (COVID-19) ในวันที่ 19 เมษายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพในการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (COVID-19) ในวันที่ 19 เมษายน 2564    ... วันที่ 19 เม.ย. 2564 (ดูู 340)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

       ... วันที่ 5 เม.ย. 2564 (ดูู 274)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดือน มีนาคม 2562 ... วันที่ 11 มิ.ย. 2562 (ดูู 417)

แห่กัณหลอน ประเพณีงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 2562 วันที่ 10 มี.ค.62

แห่กัณหลอน ประเพณีงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 2562 วันที่ 10 มี.ค.62 ... วันที่ 10 มี.ค. 2562 (ดูู 633)

กิจกรรมประเพณีบุญคูณลานอำเภอเชียงขวัญ ประจำปี 2562

กิจกรรมประเพณีบุญคูณลานอำเภอเชียงขวัญ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 21 - 23  ก.พ. 2562  ... วันที่ 24 ก.พ. 2562 (ดูู 1807)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2562   วันที่ 11 ก.พ. 2562  ... วันที่ 11 ก.พ. 2562 (ดูู 432)

งานกีฬาประเพณี อำเภอเชียงขวัญ ประจำปี 2562

งานกีฬาประเพณี อำเภอเชียงขวัญ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.62 - 1 ก.พ.62  ... วันที่ 3 ก.พ. 2562 (ดูู 1396)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  เดือน มกราคม 2562   วันที่ 28 มกราคม 2562 ... วันที่ 28 ม.ค. 2562 (ดูู 930)

ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  วันที่ 17 มกราคม 2562   ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ... วันที่ 17 ม.ค. 2562 (ดูู 395)

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมงานกีฬา ประจำปี 2562

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมงานกีฬา ประจำปี 2562  วันที่ 17 มกราคม 2562 ... วันที่ 17 ม.ค. 2562 (ดูู 359)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  วันที่ 12 มกราคม 2562 ... วันที่ 12 ม.ค. 2562 (ดูู 892)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน  ธันวาคม  2561   ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.    ณ     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ..... วันที่ 11 ธ.ค. 2561 (ดูู 1026)

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561    ณ   วัดบ้านดอนวิเวก  หมู่ 4  ตำบลพระธาตุ  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ... วันที่ 5 ธ.ค. 2561 (ดูู 480)

โครงการอำเภอเชียงขวัญ เยี่ยมเยียนประชาชน

โครงการอำเภอเชียงขวัญ เยี่ยมเยียนประชาชน  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562    ณ   วัดบ้านดอนสำราญใต้  หมู่ 7  ตำบลพระธาตุ  อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ... วันที่ 21 พ.ย. 2561 (ดูู 1296)

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2561   ในวันที่ 11  พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น.     ณ    ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ  -  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  จัง..... วันที่ 11 พ.ย. 2561 (ดูู 450)