อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 4

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566)   22 เม.ย. 2564 205