อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง และอนุญาตขุดดินถมดิน (กองช่าง อบต.พระธาตุ)   1 เม.ย. 2564 217