อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ติดต่อ


ออนไลน์ : 4

ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
111 หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เว็ปไซต์ : www.prathad.go.th

โทรศัพท์  043-501523
โทรสาร  043-501523

 

E-Mail : prathad.go.th 
               G-Mail : [email protected]
            Facebook : www.facebook.com
 
View : 2513