อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 10

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ2567   16 ต.ค. 2566 36
ประกาศผด.1   16 ต.ค. 2566 44
ประกาศรายไตรมาส 1   12 ม.ค. 2566 65
แผนการจัดหาพัสดุ 2566   28 ต.ค. 2565 84
รายงานไตรมาส 2/2565   20 พ.ค. 2565 168
รายงานไตรมาส 1/2565   17 ม.ค. 2565 162
แผนการจัดหาพัสดุ 2565   4 ม.ค. 2565 149
แผนการจัดหาพัสดุ 2564   6 ม.ค. 2564 89