อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   19 เม.ย. 2567 0
แผนการจัดหาพัสดุ2567   16 ต.ค. 2566 221
ประกาศผด.1   16 ต.ค. 2566 184
ประกาศรายไตรมาส 1   12 ม.ค. 2566 86
แผนการจัดหาพัสดุ 2566   28 ต.ค. 2565 98
รายงานไตรมาส 2/2565   20 พ.ค. 2565 194
รายงานไตรมาส 1/2565   17 ม.ค. 2565 182
แผนการจัดหาพัสดุ 2565   4 ม.ค. 2565 166
แผนการจัดหาพัสดุ 2564   6 ม.ค. 2564 105