อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
การจัดหาพัสดุประจำปี 2566   12 ต.ค. 2566 101
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565   28 ต.ค. 2565 94