อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประวัติ อารีสนั่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
เบอร์โทร : 094 6656628


นายชูชาติ แก้วกาหลง
รองนายก อบต.พระธาตุ
เบอร์โทร : 080 0685391


นายสมบัติ เอกค์วงษา
รองนายก อบต.พระธาตุ
เบอร์โทร : 081 7084860


นายบุญหลาย คำภักดี
เลขา ฯ นายก อบต.พระธาตุ
เบอร์โทร : 086 8586476