อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต ชนิดครึ่งซีกพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ ๗ 15 ส.ค. 2566 300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต ชนิดครึ่งซีกพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ ๗ 15 ส.ค. 2566 286
โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวิเวก 8 ส.ค. 2566 278
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง ม.2 7 ส.ค. 2566 292
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยาง ม.2 ไป บ้านดอนสำราญเหนือ ม.6 19 ก.พ. 2564 229
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยาง ม.2ไปม.4 21 ส.ค. 2563 226
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.3และม.4 30 พ.ค. 2562 242