อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายณรงศักดิ์ ลือยงวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายชูชาติ วรวงศ์
พนักงานสูบน้ำ หมู่ที่ 4


นายประวิทย์ น้าวแสง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวจีรนันท์ ปราบมนตรี
คนงานทั่วไป