อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

งานควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 2

งานควบคุมภายใน วันที่ โหลด
ตัวอย่างการประเมิณประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   20 เม.ย. 2564 180