อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
คู่มือเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา   22 เม.ย. 2564 148
  30 พ.ย. 542 120
จัดซื้อจัดจ้าง   30 พ.ย. 542 129
จัดซื้อจัดจ้าง   30 พ.ย. 542 35
จัดซื้อจัดจ้าง   30 พ.ย. 542 40
จัดซื้อจัดจ้าง   30 พ.ย. 542 43