อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 17

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
คู่มือเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา   22 เม.ย. 2564 139
  30 พ.ย. 542 112
จัดซื้อจัดจ้าง   30 พ.ย. 542 110
จัดซื้อจัดจ้าง   30 พ.ย. 542 30
จัดซื้อจัดจ้าง   30 พ.ย. 542 33
จัดซื้อจัดจ้าง   30 พ.ย. 542 37