อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 3

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
จ่ายขาดเงินสะสม 2566 ครั้งที่ 1   7 มี.ค. 2566 38
ข้อบัญญัติ งปม.2566   3 ต.ค. 2565 81