อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 11

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
การแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร   1 เม.ย. 2564 161