อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

อบต.พระธาตุ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 17

Gallery :: อบต.พระธาตุ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565   View : 271