อบต.พระธาตุ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 5

Gallery :: อบต.พระธาตุ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565   View : 110