รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564
เปิดไฟล์
โพสโดย : สำนักงาน อบต.พระธาตุ   วันที่ : 28 เมษายน 2565   View : 90
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :