การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2565  เวลา 09.00 น.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ร่วมกันประชุม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาการลาออกของเลขานุการสภา อบต.พระธาตุ
3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
3.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประชาคมขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ดอนปู่ตา สาธารณประโยชน์” นสล.เลขที่ 27672 บ้านดอนวิเวก หมู่ 4
 
โพสโดย : สำนักงาน อบต.พระธาตุ   วันที่ : 1 สิงหาคม 2565   View : 52
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :