อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ตราสัญลักษณ์


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ตราสัญลักษณ์



ตราสัญญาลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 614