อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สขร.ส.ค.66   4 ก.ย. 2566 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566   7 ส.ค. 2566 47
การจัดหาพัสดุประจำเดือนมิ.ย.2566   7 ก.ค. 2566 36
การจัดหาพัสดุประจำเดือน พ.ค.2566   16 มิ.ย. 2566 25
การจัดหาพัสดุประจำเดือน เมษายน 66   8 พ.ค. 2566 41
สขร.มี.ค65   17 เม.ย. 2566 69
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.พ.2566   13 มี.ค. 2566 50
การจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 2566   13 ก.พ. 2566 46
สขร.ต.ค.65   17 พ.ย. 2565 51
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.ย.2565   18 ต.ค. 2565 54
การจัดหาพัสดุประจำเดือน สค.2565   18 ต.ค. 2565 52
สขร.มิ.ย.2565   18 ก.ค. 2565 118
สขร.พ.ค.2565   17 มิ.ย. 2565 74
สขร.เม.ย.2565   20 พ.ค. 2565 115
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.พ.2565   15 มี.ค. 2565 123
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ม.ค.2565   17 ก.พ. 2565 135
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ธ.ค.2564   23 ธ.ค. 2564 117
การจัดหาพัสดุประจำเดือน พ.ย.2564   19 พ.ย. 2564 116
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ต.ค.2564   21 ต.ค. 2564 88