อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุป สขร.เดือน พฤษภาคม 2567   4 มิ.ย. 2567 11
สรุป สขร.เดือน เมษายน 2567   3 พ.ค. 2567 25
ประกาศรายไตรมาส 2ปี67   19 เม.ย. 2567 16
สรุป สขร.เดือน มีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 46
สรุป สขร.เดือน กุมภาพันธ์ 2567   6 มี.ค. 2567 79
สรุป สขร.เดือน มกราคม 2567   9 ก.พ. 2567 187
ประกาศรายไตรมาส 1.67   2 ก.พ. 2567 162
สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2566   5 ม.ค. 2567 159
การจัดหาพัสดุประจำเดือน พ.ย.2566   7 ธ.ค. 2566 180
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ต.ค.2566   8 พ.ย. 2566 228
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.ย.2566   12 ต.ค. 2566 180
สขร.ส.ค.66   4 ก.ย. 2566 179
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566   7 ส.ค. 2566 191
การจัดหาพัสดุประจำเดือนมิ.ย.2566   7 ก.ค. 2566 163
การจัดหาพัสดุประจำเดือน พ.ค.2566   16 มิ.ย. 2566 123
การจัดหาพัสดุประจำเดือน เมษายน 66   8 พ.ค. 2566 92
สขร.มี.ค65   17 เม.ย. 2566 157
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.พ.2566   13 มี.ค. 2566 125
การจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 2566   13 ก.พ. 2566 86
สขร.ต.ค.65   17 พ.ย. 2565 91
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.ย.2565   18 ต.ค. 2565 107
การจัดหาพัสดุประจำเดือน สค.2565   18 ต.ค. 2565 93
สขร.มิ.ย.2565   18 ก.ค. 2565 186
สขร.พ.ค.2565   17 มิ.ย. 2565 127
สขร.เม.ย.2565   20 พ.ค. 2565 174
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ก.พ.2565   15 มี.ค. 2565 182
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ม.ค.2565   17 ก.พ. 2565 187
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ธ.ค.2564   23 ธ.ค. 2564 176
การจัดหาพัสดุประจำเดือน พ.ย.2564   19 พ.ย. 2564 168
การจัดหาพัสดุประจำเดือน ต.ค.2564   21 ต.ค. 2564 130