อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

การตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: การตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประธานสภา ฯ เลขานุการสภา ฯ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 (วันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
โพสโดย : สำนักงาน อบต.พระธาตุ   วันที่ : 2 มีนาคม 2565   View : 256
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :