การรับสมัครเข้าอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: การรับสมัครเข้าอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

การรับสมัครเข้าอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รับสมัครระหว่างวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.พระธาตุ 2   วันที่ : 18 มกราคม 2561   View : 303
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :