อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยาง ม.2 ไป บ้านดอนสำราญเหนือ ม.6


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยาง ม.2 ไป บ้านดอนสำราญเหนือ ม.6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยาง ม.2 ไป บ้านดอนสำราญเหนือ ม.6
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.พระธาตุ 2   วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564   View : 281
ประกาศราคากลาง (Open Data)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยาง ม.2 ไป บ้านดอนสำราญเหนือ ม.6  (ดู 281)
โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวิเวก  (ดู 337)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง ม.2  (ดู 339)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต ชนิดครึ่งซีกพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ ๗  (ดู 359)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต ชนิดครึ่งซีกพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ ๗  (ดู 336)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.3และม.4  (ดู 295)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยาง ม.2ไปม.4  (ดู 275)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :