อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ที่ 32/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ที่ 32/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ที่ 32/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565   View : 619
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :